Aktualności

CMENTARZE PARAFIALNE

 

  Do ewidencji cmentarza zostały wpisane wszystkie groby naszych cmentarzy w Ugoszczy, Studzienicach i Sominach.

  Przy niektórych grobach widnieje informacja PROSIMY O PILNY KONTAKT Z KANCELARIĄ. Można się kontaktować i wyjaśniać sprawę grobów.

 

     Z REGULAMINU CMENTARZA:

     Zarządcą Cmentarzy jest Parafia i załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Cmentarza.

    Po upływie 20 lat od ostatniego pochówku  grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca Cmentarza czyli Parafia ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

     Właściciel grobu możne zgłosić chęć likwidacji grobu bądź przedłużenia prawa do grobu i uiścić opłatę na okres kolejnych 20 lat.

  Dotychczas zarządzaniem cmentarzami zajmowali się Sołtysi, którzy pobierali składkę na porządkowanie cmentarzy.

     Od 2021 roku Zarządca Cmentarza czyli Parafia będzie pobierać opłaty w celu rezerwacji miejsca na kolejne 20 lat w wysokości 500 zł za grób pojedynczy lub głębinowy i 750 zł za grób podwójny.

     Wpływy z tych opłat będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, takie  jak: wywóz i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu,  itp.

  W przypadku nie uiszczenia opłaty do końca 2021 Parafia ma prawo do likwidacji grobu, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

   Wszelkich wpłat związanych z rezerwacją grobów można dokonywać bezpośrednio w biurze parafialnym lub przez Internet na konto parafialne po wcześniejszym skontaktowaniu się z Parafią.

     Przypominam również o opłacie 10% przy stawianiu nowego pomnika oraz wymiany starego na nowy.

     Przed postawieniem nowego pomnika bardzo proszę o wcześniejszy kontakt z biurem parafialnym.

                                                                 

                                                                                                                                                                                        POZDRAWIAM

                                                                                                                                                                         ks. proboszcz Ariel Januszewski


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Marii Magdaleny w Ugoszczy, siedziba: Studzienice, UGOSZCZ 13.