Historia naszej parafii

 

          W UGOSZCZY pierwszy kościół wzmiankowany jest w 1274 r., który był kościołem parafialnym. W 1364 r. parafia została wyposażona nadaniami ziemi. Począwszy od 1545 r. nastąpiło nasilenie protestantyzmu na Ziemi Bytowskiej. W roku śmierci ostatniego księcia pomorskiego Bogusława (1637 r.) nie było już na jej terenie katolików, z wyjątkiem Studzienic, ani kapłanów katolickich. Po powrocie Ziemi Bytowskiej do Polski (po roku 1657), biskup kujawski Maciej Łubieński przywrócił katolikom pewną część kościołów 
i parafii, wśród nich także parafię Ugoszcz.


          Parafia posiadała wtedy kościół i dzwonnicę kryte gontem, które przetrwały do 1812 r., kiedy to zostały spalone. Obecny kościół został wybudowany w 1822 r. W latach 1919–1921 został odnowiony. Następnie niewielki remont przeprowadzono w latach 1961–65, dostosowując kościół do wymogów liturgicznych Soboru Watykańskiego II. Proboszczem wówczas był ks. Stanisław Kamiński.
          Ostatni kapitalny remont został rozpoczęty w 1992 r. Do dzisiaj zostały wykonane następujące prace: wymieniony dach, sufit, nowe ściany, została założona nowa elektryczność i nagłośnienie, zostały poddane renowacji ołtarze, feretrony i ambona; przeprowadzono kapitalny remont organów. Przebudowano zakrystię i wejście boczne. Kościół wyposażono w nowe ławki, drzwi, okna; nowa podłoga i posadzka nawiązuje do starej ceglanej. Uporządkowano dojście do kościoła. Zostało przerobione tak, by można było podjechać pod sam kościół, wykonano to z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych. Ostatnio zrobiono nowy most i nowe schody prowadzące do kościoła. 


          W samej Ugoszczy znajduje się drugi kościół poewangelicki, którego remontu po zniszczeniach wojennych, w latach siedemdziesiątych XX wieku, podjął się ks. Antoni Ostrowski. W tym czasie założono nowy dach. Kościół został uporządkowany, wymalowany i przystosowany do sprawowania liturgii.


          W latach 1997–2003 przeprowadzono drugi, większy remont. Nowy gzyms dachowy, naprawiono ubytki ceglane i kamienne, wstawiono nowy dach nad zakrystią oraz drzwi do zakrystii. W środku kościoła został zerwany zmurszały tynk i otynkowano kościół na nowo. Częściowo zostały wymienione okna witrażowe.

 

         Remonty mogły być dokonane dzięki ofiarności parafian oraz sponsorów: Wójta z Radą Gminy oraz z Niemiec Pana Mrozek (ewangelik) i Pana Edmunda Gostomskiego (katolik, były parafianin).

 

     Na terenie parafii są jeszcze dwa kościoły filialne:

          W STUDZIENICACH kościół pw. Trójcy Świętej – neogotycki z 1925 r. Jest to mały kościół, niewystarczający na obecne potrzeby, dlatego w przyszłości trzeba wybudować nowy kościół. Jest już plac pod budowę. Stary kościół chcemy przeznaczyć na kaplicę przedpogrzebową. Obecny kościół jest poewangelicki. Drewniany kościół katolicki w Studzienicach spalono w 1937 r. W obecnym kościele po 1995 r. wymieniono dach, przerobiono prezbiterium, wyremontowano zakrystię, wymieniono instalację elektryczną, drzwi i okna witrażowe (w tym witraż Trójcy Świętej), nagłośnienie oraz uporządkowano obejście wokół kościoła.

          W SOMINACH jest drewniany kościół p.w. Królowej Polski, budowany w latach 1755–1777, odnowiony w latach 1910–1911. Od 1993 r. jest prowadzony stopniowy gruntowny remont: wymiana pokrycia dachowego i wieży (nowy gont), wymiana instalacji elektrycznej, założono nagłośnienie, wymieniono ścianę boczną kościoła i boczne wejście, wymieniono belki oraz okna. Wszystko zostało zrobione według starego projektu i za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wewnątrz kościoła wyremontowano ołtarz, ambonę, przerobiono prezbiterium, wykonano kapitalny remont organów oraz wyremontowano chór.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Marii Magdaleny w Ugoszczy, siedziba: Studzienice, UGOSZCZ 13.